Kostel Všech svatých v Horšově

Horšov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Pozdně románský kostel ze 12. století.

Historie

Pozdně románský kostel Všech svatých vznikl patně na konci 12. století. V jižní stěně dnešního kostela jsou dobře vidět původní románská okna a v průčelí zbytky románského štítu. Ve 14. století byl přistavěn presbytář a štíhlá gotická věž, ve které visí středověký zvon. Dochoval se také původní gotický krov z jedlových hranolů (před 1363). Kostel byl dále rozšířen o kapli sv. Barbory s částečně dochovanými pozdně středověkými nástěnnými malbami. Je na nich zobrazen i objekt se štíhlými věžemi, snad původní Horšovský Týn, který měl dle nejnovějších výzkumů skutečně čtyři věže, a panorama Horšova. Na svorníku se dochoval erb Ronšperků, pánů Horšovského Týna a Poběžovic. Kostel měli poničit Švédové za třicetileté války. Další přestavba kostela proběhla v polovině 18. století (konsekrován 1745). Barokní je i interiér. Po roce 1945 kostel pustl a rozpadal se. Byl zde i depozitář zrušeného muzea ve Staňkově. Dnes je kostel již opraven. V 90. letech 20. století ho převzal Památkový ústav v Plzni, v letech 2001 – 2005 proběhla generální oprava. Při ní byly také odkryty malby symbolů evangelistů a galerie postav Všech svatých ze 14. století. Prohlídku opraveného kostela je možné si telefonicky objednat po domluvě se správou zámku v Horšovském Týně.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Všech svatých v HoršověKostel Všech svatých v HoršověKostel Všech svatých v HoršověKostel Všech svatých v HoršověKostel Všech svatých v Horšově