Kostel sv. Antonína Paduánského v Horní Folmavě

Horní Folmava - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní kostel dostavěn roku 1796.

Historie

Pozdně barokní kostel byl dostaven roku 1796, jak dokazuje letopočet na hlavním portálu. Jedná se o stavbu s plochostropou lodí, na západě stojí hranolová věž s jehlancovou střechou. Presbytář má plackovou klenbu. Ke kostelu přiléhal dnes již zrušený hřbitov. Původně filiální kostel spadal v době, kdy obec patřila k Bavorsku, k farnosti ve Furth im Wald. Různé dávky se do Brodu (český název pro Furth) odváděly ještě roku 1808. Roku 1856 zde vznikla nová farnost. Zásluhu na tom měl P. Antonín Krejčí, známý z románů Jindřicha Šimona Baara.

Kostel byl opraven v letech 1992 – 1996. Prostředky poskytlo řezenské biskupství a okresní úřad v Domažlicích. Roku 1996 kostel znovu vysvětil plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Před kostelem stojí socha Jana Nepomuckého.

Fotografie

Kostel sv. Antonína Paduánského v Horní FolmavěKostel sv. Antonína Paduánského v Horní FolmavěKostel sv. Antonína Paduánského v Horní FolmavěKostel sv. Antonína Paduánského v Horní Folmavě