Kostel sv. Petra a Pavla v Holýšově

Holýšov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352.

Historie

První písemná zmínka o kostele je z roku 1352, do josefínských reforem byl kolem kostela i hřbitov. Části původní mohutné gotické stavby jsou nejlépe patrné v presbytáři. Středověká je také valená klenba sakristie. Kostel byl rozšířen při velké barokní přestavbě ve 40. letech 18. století, kdy byla původně středověká věž upravena pro umístění zvonů. Přibyla také dnes dominantní vysoká věžní jehlancová střecha. Poslední velká oprava kostela proběhla roku 1991. Roku 1996 byly opraveny kostelní varhany, které postavil roku 1899 Kryštof Müller. Posléze byly vyhlášeny kulturní památkou.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Petra a Pavla v HolýšověKostel sv. Petra a Pavla v HolýšověKostel sv. Petra a Pavla v HolýšověKostel sv. Petra a Pavla v Holýšově