Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)

Draženov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Draženovská lidová architektura patří k těm nejznámějším a nejhodnotnějším.

Historie

Draženovská lidová architektura patří k těm nejznámějším a nejhodnotnějším. V čp. 9 byla stará draženovská rychta. Jedná se o starý chodský statek špýcharového typu, obytná část byla spojena stěnou se starým špýcharem. Tento zachovalý špýchar je patrně z 2. poloviny 16. století. Dochoval se i druhý mladší špýchárek volně stojící ve dvoře. Zděná světnice statku byla obrácena směrem do ulice, za ní ležela síň a černá kuchyně s pecí. Do špýcharu se vcházelo přímo z malé zadní světničky. 

Patrový kamenný plochostropý špýchar (srub) u čp. 6 vznikl patrně již na přelomu 15. – 16. století. Zachoval se i jeho vstupní lomený gotický portálek. Ve spodní části býval loch (sklep) na brambory. Tento špýchar je možno navštívit po telefonické domluvě. Obecní úřad v něm zřídil malé muzeum, ve kterém je vystavena keramika ze Ždánova a kroje, které vyšívala místní rodačka Anna Sladká.

Dochoval se také statek čp. 8 (I. kategorie). Ten je označován za nejlépe zachovaný selský statek na Chodsku. Na jednom z trámů bylo možno najít letopočet 1735. Dům má roubenou světnici („sence“) a síň, dochovala se i černá kuchyně s chlebovou pecí vzadu, výměnek pro staré hospodáře a komory. Světnice směřuje směrem do dvora, aby dovnitř mohlo ranní sluníčko. Do ulice je tedy statek otočen špýcharem. Novější chlévy stojí v jedné řadě s obytným stavením. Statek měl dříve vstupní bránu, která však byla již zbořena. Další starý špýchar stojí ve dvoře statku čp. 42. Do tohoto dvora vede klenutá zděná brána.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)Venkovské usedlosti v Draženově (čp. 5, 8, 128)