Zájezdní hostinec Chodská rychta v Domažlicích (Hořejší předměstí čp. 66)

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Objekt z konce 18. století s podstatně starším jádrem byl v 80. letech 20. století ohrožen demolicí, ale po následné rekonstrukci zde byl obnoven restaurační provoz.

Historie

V ulici Msgre. B. Staška, jež navazuje na hlavní domažlické náměstí, se nachází známá domažlická restaurace Chodská rychta, zvaná též Peklo. Objekt pochází v jádru z konce 15. století, přestavba, jež mu dala dnešní podobu i funkci zájezdního hostince, proběhla v roce 1798. Jedná se o řadový jednopatrový dům krytý mansardovou střechou. Fasáda hlavního průčelí je ozdobena obrazem Nejsvětější Trojice od Petra Wimmera v jednoduchém štukovém rámu. Síň v přízemí je zaklenutá plackami, vedlejší hostinská místnost má trámový strop. V patře se nacházejí pokoje přístupné po dřevěné pavlači. Potřeby restauračního provozu si v 19. a 20. století vynutily řadu adaptací a přístaveb (např. kuchyň a sociální zařízení v 60. letech minulého století). Restaurace byla po roce 1948 zestátněna, v 80. letech se ocitla mimo provoz a postupně chátrala. V roce 1989 se na místě hostince a několika sousedních objektů plánovala výstavba nového nemocničního komplexu. V porevolučním období došlo k výstavbě nemocnice na jiném místě a restaurace dostala nového provozovatele (a posléze majitele), který ji nechal zrekonstruovat. Dnes je zde kromě restauračního provozu také květinářství a kancelář cestovní agentury.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.