Městský pivovar v Domažlicích (Týnské předměstí čp. 10)

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Historické objekty v areálu domažlického pivovaru procházejí v současné době rekonstrukcí, jejímž výsledkem bude mimo jiné i obnovení pivovarského provozu.

Historie

V Komenského ulici na okraji historického jádra Domažlic se nachází areál pivovaru. Pivovarnictví má v Domažlicích dlouholetou tradici sahající až do středověku. Písemně je doloženo poprvé v roce 1341, kdy bylo schváleno nařízení městské rady, aby se sladovníci přestěhovali se svými provozy z města na předměstí. V písemných pramenech 16. století, kdy příjmy z prodeje piva představovaly významnou složku městské ekonomiky, se objevuje pět domažlických pivovarů, mezi nimi i jeden u Týnské brány. V důsledku zvýšené konkurence počátkem 17. století a událostí třicetileté války došlo k poklesu produkce i ke snížení počtu pivovarů v Domažlicích, a tak zde počátkem 18. století fungoval pouze jediný. K zásadním změnám došlo v průběhu 19. století v důsledku technického pokroku i úpravě vztahů mezi právovárečným měšťanstvem a městskou obcí. Ta se od 70. let 19. století snažila o převzetí veškeré výroby piva od právovárečníků, kteří však odmítli prodat městu své podíly a naopak se rozhodli vařit pivo ve vlastní režii. Vznikla tak firma Měšťanský pivovar v Domažlicích, která od obce převzala varnu na Týnském předměstí a začala se zařizováním pivovaru. Nakonec však právovárečníci obci ustoupili a pivovar jí roku 1887 prodali. Nákladem obce byl následně pivovar modernizován postavením nové varny při sladovně na Týnském předměstí a jejím novým strojním vybavením včetně parního stroje. Zakázku realizovala pražská firma Novák & Jahn. Varna byla dokončena v roce 1892, poté bylo přistoupeno ke stavbě nové sladovny rovněž s modernější technologií, dokončené v roce 1896. V době před první světovou válkou a poté za první republiky se domažlický pivovar řadil k nejlepším pivovarům v Čechách. V roce 1948 byl areál pivovaru vysokým nákladem rekonstruován a modernizován. Výsledkem častých změn organizace výroby v důsledku znárodnění průmyslu bylo roku 1958 začlenění domažlického pivovaru do národního podniku Západočeské pivovary Plzeň (v 80. letech Plzeňské pivovary). V roce 1994 byl domažlický pivovar v rámci a. s. Plzeňský Prazdroj privatizován a v roce 1996 byl jeho provoz ukončen. Po dlouholetých sporech se objekty pivovaru staly majetkem města, část areálu byla v letech 2004-2006 zbořena a nejhodnotnější historické budovy procházejí v poslední době rekonstrukcí na multifunkční centrum s expozicí historie pivovarnictví, galerií, knihovnou, restaurací a minipivovarem, který by měl být uveden do provozu v roce 2018.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.