Muzeum Jindřicha Jindřicha

Domažlice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Komorní expozice zaměřená na chodský národopis a na život a dílo jeho velkého znalce, hudebního skladatele J. Jindřicha.

http://www.muzeum-chodska.com/muzeum-j-jindricha/

Historie

V bývalém městském chudobinci v těsné blízkosti historického jádra Domažlic je umístěna komorní expozice zaměřená na chodský národopis a na život a dílo dvou rodáků z Klenčí pod Čerchovem, hudebního skladatele Jindřicha Jindřicha a nově i spisovatele Jana Vrby. Muzeum začal budovat právě J. Jindřich, velký znalec Chodska, jako soukromé muzeum. V roce 1945 daroval svou sbírku městu a v roce 1972 bylo muzeum zpřístupněno veřejnosti jako pobočka Muzea Chodska v Domažlicích. Shromážděné předměty se vztahují především k historii a etnografii regionu s důrazem na umělecké řemeslo (keramika, lidová plastika, nábytek). Významná je sbírka podmaleb na skle, nejrozsáhlejší svého druhu v Evropě. Součástí sbírek je také Jindřichova korespondence.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.