Jakub Šimon Jan Ryba

Základní informace

Jakub Šimon Jan Ryba se narodil roku 1765 v Přešticích. Část dětství prožil v Nepomuku. Roku 1786 se dostal do Mníšku pod Brdy. V roce 1788 přišel do Rožmitálu pod Třemšínem, kde poté žil a pracoval až do konce života. Jeho nejproslulejším dílem je stále oblíbená Česká mše vánoční.

narozen: 26. rijna 1765, Přeštice
zemřel: 8. dubna 1815, Voltuš
obory působnosti: spisovatel, pedagog, skladatel, regenschori, teoretik

Životopis

Jakub Šimon Jan Ryba se narodil roku 1765 v Přešticích. Již od dětství se projevovala jeho láska k hudbě. Počátkem 70. let 18. století se rodina odstěhovala do Nepomuku, kde otec získal místo podučitele a varhaníka. Tady začal navštěvovat školu. Nejprve zpíval druhý, později první alt. Učil se ovládat hru na housle, klavír a varhany a začal studovat generálbas. Nepomucký kaplan Václav Helda jej cvičil v latině a řečtině. Roku 1780 odešel studovat do Prahy. Chtěl navštěvovat gymnázium, neovládal ovšem dobře němčinu, takže nebyl nejprve přijat. Poté se připravoval na normální škole. Gymnázium navštěvoval v letech 1781–1784. Krátce zastával učitelské místo v Nepomuku. Roku 1786 odešel do Mníšku pod Brdy. V roce 1788 přišel do Rožmitálu pod Třemšínem, kde poté žil a pracoval až do konce života. Kromě čtení, psaní, počítání a němčiny učil své žáky i základům dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, polnímu hospodářství či sadařství. Svými neotřelými vyučovacími metodami, svědomitým plněním povinností i pochvalami při inspekcích si proti sobě popudil některé místní autority, zejména faráře Kašpara Zachara. V Rožmitále působil také jako regenschori. V roce 1805 složil pro Plzeň oratorium Stabat mater, posléze ještě slavnostní mši a ofertorium. Za skladby se mu dostalo velké pocty, když mu bylo uděleno čestné právo plzeňského měšťana. Jeho život skončil tragicky roku 1815, kdy spáchal u vsi Voltuš sebevraždu. Jeho ostatky byly uloženy na starém morovém pohřebišti. Na hřbitov ve Starém Rožmitále byly přeneseny až o mnoho let později. Na místě jeho skonu byla vztyčena kamenná mohyla. V Rožmitále jej dnes připomíná hned několik pamětních desek. Rybův pomník najdeme také v rodných Přešticích.

Ryba byl velmi plodným autorem. Komponoval světské i církevní skladby. Zajímavostí je, že jako jeden z prvních skládal umělé písně na texty obrozenců. Nejpopulárnější ze sbírky Dvanáct českých písní byla ukolébavka na text Vojtěcha Nejedlého Spi má zlatá, boubelatá. Mezi množstvím církevních děl vynikají zejména duchovní písně, pastorely a mše. Jeho jednoznačně nejslavnějším dílem je dodnes oblíbená Česká mše vánoční. Ze spisovatelské činnosti můžeme zmínit alespoň didaktickou poezii a prózu, jako byly Radovánky nevinných dítek o Vánocích nebo Kancionálek pro českou školní mládež.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jakub Šimon Jan Ryba