Josef Linda

Základní informace

Spisovatel, dramatik, novinář a domnělý spoluautor Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského se narodil v Nových Mitrovicích v roce 1792. Na jeho rodný dům byla později umístěna pamětní deska. 

narozen: cervence 1792, Nové Mitrovice
zemřel: 10. unora 1834, Praha
obory působnosti: spisovatel, dramatik, novinář

Životopis

Spisovatel, dramatik, novinář a domnělý spoluautor Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského Josef Linda se narodil v Nových Mitrovicích roku 1792. Studoval v Plzni, později v Praze. Navštěvoval soukromé přednášky Josefa Dobrovského. Spřátelil se s Václavem Hankou, jenž je rovněž spojován s paděláním výše uvedených rukopisných památek. Trpěl dlouhou dobu tuberkulózou, kterou si léčil na venkově, a sice i ve svém rodišti. Nemoci podlehl roku 1834 v Praze. Na jeho rodný dům čp. 15 upozorňuje pamětní deska. Naproti němu byl v roce 2011 odhalen panel informující o slavném rodákovi.

Hanka vynikl jako novinář. Redigoval Vlastenského zvěstovatele, Pražské noviny a jejich přílohu Rozličnosti. I v dobách cenzury nacházel způsoby, jak připomínat požadavky osobní, sociální a politické svobody. Byl sečtělý a v novinách uplatňoval úryvky z literárních děl. Jeho nejznámějším dílem je próza Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav. Dále je autorem dramatu Jaroslav Šternberg v boji proti Tatarům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Josef Linda