František Xaver Margold

Základní informace

Architekt, stavitel, malíř a restaurátor František Xaver Margold se narodil v Chotěšově v roce 1887. Jeho životním dílem byla dostavba pražského Chrámu sv. Víta. Později byl pověřen rekonstrukcí Karolina.

narozen: 5. cervence 1887, Chotěšov
zemřel: 16. rijna 1967, Praha
obory působnosti: malíř, architekt, stavitel

Životopis

Architekt, stavitel, malíř a restaurátor František Xaver Margold se narodil v Chotěšově roku 1887. Během studií na stavební průmyslové škole v Plzni se prohloubil jeho zájem o historii. Seznámil se s architektem Kamilem Hilbertem, který mu nabídl místo ve svém ateliéru. Později pracoval na kostelech v Nymburku, Mělníku, Třebíči, Plzni, Štěchovicích, Davli a na řadě historických staveb v Čechách. Podílel se také na úpravách Pražského hradu. Jeho životním dílem byla dostavba Chrámu sv. Víta. Bylo mu svěřeno vedení stavebních prací a zastupování nemocného Kamila Hilberta. V roce 1934 byl pověřen rekonstrukcí Karolina. Historii a obnově této památky se poté věnoval dlouhá léta. Prováděl tady výzkum, působil jako architekt, projektant, stavbyvedoucí i kamenický mistr, pracoval na rekonstrukci celého areálu.

Projevoval se i jako malíř. Zaměřoval se hlavně na zobrazení architektury. Řadu kreseb vytvořil během cest po Itálii, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Německu i po Balkánu. Maloval také portréty a přírodní motivy. Zemřel roku 1967 v Praze.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

František Xaver Margold