Stanislav Judl

Základní informace

Stanislav Judl se narodil v roce 1951 v Plzni. Byl známý jako malíř, sochař a typograf. Zapojoval se do dění na polooficiální výtvarné scéně. Zemřel roku 1989 Praze. Jeho ostatky byly uloženy do rodinné hrobky v Horšicích.

narozen: 1951, Plzeň
zemřel: 1989, Praha
obory působnosti: malíř, sochař

Životopis

Malíř, sochař a typograf Stanislav Judl se narodil v roce 1951 v Plzni. Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, poté pražskou Akademii výtvarných umění. Po studiích maloval obrazy v duchu tehdejší dětské ilustrace, do jejichž nenáročné ikonografie pozvolna pronikaly osobitější motivy. Následovalo období groteskních obrazů. Později přišla doba obrazů založených na fantaskní imaginaci a staromistrovském provedení, jež jsou koncipovány jako postmoderní alegorie. Vedle zaujetí barokem se v jejich složité ikonografii odráží i mnohaletý zájem o heraldiku.

Judlova tvorba byla duchovně zaměřená, práce často vyjadřovaly pocit bezvýchodnosti, zabýval se otázkami absolutna. Zapojoval se do dění na polooficiální výtvarné scéně. Jeho díla vznikala převážně v 80. letech 20. století, jsou ohraničena první výstavou v roce 1979 a poslední v roce 1989. Zemřel roku 1989 Praze. Jeho ostatky byly uloženy do rodinné hrobky v Horšicích.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Stanislav Judl