Irena Bukačová

Základní informace

Historička, publicistka a překladatelka, která je svým odborným i popularizačním působením neodmyslitelně spojena s regionem severního Plzeňska.

narozen: 16. cervence 1949, Praha
zemřel: ?
obory působnosti: historik, překladatel, novinář

Životopis

Historička, publicistka a překladatelka, která je svým odborným i popularizačním působením neodmyslitelně spojena s regionem severního Plzeňska. Absolvovala doktorské studium filozofie, historie a dějin umění na FF UK v Praze a od roku 1977 působí v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici, v současnosti jako jeho dlouholetá ředitelka. Je autorkou řady publikací s tematikou historie plaského kláštera a jeho panství i dalších fenoménů kulturních dějin regionu. Edičně připravila západočeský díl Českých hradů, zámků a tvrzí Františka Alexandra Hebera. Vedle publikační činnosti je aktivní i na poli praktické památkové péče, právě jí patří nemalá zásluha na obnově bývalého poutního areálu v Mariánské Týnici.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Irena Bukačová