Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

Mariánský Týnec - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Významná instituce podílející se na výzkumu a prezentaci kulturní historie regionu severního Plzeňska sídlí v areálu mariánského poutního místa nedaleko Kralovic.

http://www.marianskatynice.cz/

Historie

V barokním areálu bývalého cisterciáckého proboštství a mariánského poutního místa sídlí od roku 1952 instituce, která sehrává roli významného regionálního výzkumného i kulturního centra. Muzeum provozuje několik stálých historicky a národopisně zaměřených expozic mapujících například vývoj regionu počínaje jeho pravěkým osídlením, dějiny poutního místa a mariánského kultu či lidovou kulturu a každodenní život na severním Plzeňsku v 19. a na počátku 20. století. Interaktivně pojatá expozice, instalovaná v roce 2011, využívá vedle rekonstrukcí obydlí, hospodářských objektů, řemeslnických dílen či živnostenských provozů tematicky laděné informační kiosky, prezentující s využitím rozsáhlého fotografického fondu architektonické slohy, výtvarné umění nebo lidové stavitelství regionu. V rámci expozice je zpřístupněn restaurovaný kostel Zvěstování Panny Marie, mimořádná památka vrcholného baroka s obnovenou kupolí a freskovou výzdobou interiéru. Instituce dále připravuje příležitostné výstavy z muzejních sbírek i současného umění a organizuje pestrou škálu kulturních a výchovně-vzdělávacích akcí. Spravuje také odbornou knihovnu zaměřenou na region severního Plzeňska a vydává vlastní periodikum, čtvrtletně vycházející Vlastivědný sborník, a další tematické publikace.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.