Jaroslav Kursa

Základní informace

Jaroslav Kursa se narodil v roce 1875 v Blovicích. Pracoval jako archivář, byl odborníkem na heraldiku a sfragistiku. Jeho hlavní význam spočívá ve skutečnosti, že je autorem návrhu státní vlajky, který byl roku 1920 schválen zákonem jako státní symbol.

narozen: 12. rijna 1875, Blovice
zemřel: 12. cervna 1950, Praha
obory působnosti: vědec, archivář, učitel, knihovník

Životopis

Jaroslav Kursa se narodil roku 1875 v Blovicích. Gymnázium studoval v Praze, ale maturitní zkoušku složil v Plzni. Poté studoval moderní filologii, historii a pomocné vědy historické na pražské univerzitě. Později působil jako suplující učitel v Českých Budějovicích a v Praze. Následně pracoval jako archivář ministerstva vnitra. Byl odborníkem na heraldiku a sfragistiku, ovládal němčinu, francouzštinu, italštinu a angličtinu. V letech 1919 a 1920 působil ve znakové komisi, v níž vyvrcholila jeho odborná činnost. Po roce 1945 pracoval jako knihovník a archivář Ústřední matice školské. Zemřel roku 1950 v Praze.

Jeho hlavní význam spočívá ve skutečnosti, že je autorem návrhu státní vlajky. V roce 1919 na poradě znakové komise představil detailně propracovaný návrh s modrým klínem, který byl roku 1920 schválen zákonem jako státní symbol. Autorství mu bylo dlouho upíráno, jelikož jeho návrh vydal za svůj malíř Jaroslav Jareš. O něm víme, že také prosazoval vlajku s klínem, ale v černé barvě. Podobnou vlajku snad zhotovil i Josef Knedlhans, který žil ve Spojených státech amerických a údajně s ní vítal v roce 1918 Tomáše Garrigua Masaryka při jeho návštěvě New Yorku. Údajná vlajka se sice dochovala, ale není možné určit, zda byla vyrobena již roku 1918, nebo až po roce 1920. Do Muzea československé historie v Chicagu byla předána až roku 1954.

Jaroslav Kursa byl dlouhá léta nejen ve svém rodišti téměř zapomenut, až roku 2005 byla na jeho rodném domě odhalena pamětní deska.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jaroslav Kursa