Zdeněk Dobrohost z Ronšperka

Základní informace

Dobrohost vedl odboj proti králi Jiřímu z Poděbrad a později i proti Vladislavovi II. Patřil k těm, kteří stáli na straně vzdorokrále Matyáše Korvína.

narozen: ?
zemřel: 1506
obory působnosti: majitel panství

Životopis

Zdeněk Dobrohost byl synem známějšího Dobrohosta z Ronšperka. Známější Dobrohost (st.) zemřel roku 1506. Byl majitelem Starého Herštejna, sídlil však v Poběžovicích, které získal roku 1459. Dobrohost vedl odboj proti králi Jiřímu z Poděbrad (patřil k zakladatelům Jednoty zelenohorské, spolku panstva proti králi) a později i proti Vladislavovi II. Patřil k těm, kteří stáli na straně vzdorokrále Matyáše Korvína. Proti Jiřímu dokonce vedl křížovou výpravu německých žoldnéřů, o jejímž řádění v kraji zanechaly zprávy Staré letopisy české. V jeho městečku Poběžovice si ho však nemohou dodnes vynachválit, postavil si zde skvěle opevněný hrad a městečko vybavil řadou privilegií. Jeho syn Zdeněk Dobrohost zdědil jeho dobrodružnou a neklidnou povahu. Pokračoval v odboji proti Vladislavu II. Obživu hledal jako loupeživý rytíř, paktoval se s rodem Gutštejnů, který se v té době živil podobně. Přepadal kupce tak dlouho, až byl vyhlášen zemským škůdcem a Vladislav II. proti němu poslal vojsko. Královské vojsko oblehlo Zdeňka právě na Starém Herštejně. Hrad byl dobyt a pobořen, Zdeněk však utekl. Útočiště našel u bavorských sousedů, konkrétně na hradě Flossenbürg. Zprávy o Zdeňkovi z pramenů mizí, zemřel někdy po roce 1510. Jméno „Dobrohost“ dnes, možná trochu paradoxně, nese Spolek obcí Českého lesa. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.