Jindřich Šimon Baar

Základní informace

Spisovatel a sběratel pověstí a pohádek Chodska.

narozen: 7. unora 1869, Klenčí pod Čerchovem
zemřel: 24. rijna 1925, Klenčí pod Čerchovem
obory působnosti: kněz, spisovatel

Životopis

Na Výhledech stojí socha spisovatele a sběratele pověstí a pohádek Chodska. Ten se narodil v Klenčí roku 1869. Jméno Baar nebylo německého původu, vzniklo jako variace na jméno jeho předků, rodu Borů z Chrastavic. Protože na Chodsku říkali místním podle statků, byl pro všechny v mládí Henryk Holubůc. Rodný domek J. Š. Baara byl zničen při bombardování Klenčí Američany r. 1945. Baarovo muzeum je dnes umístěno v domě čp. 140, ve kterém Baar žil a zemřel. Baar ho koupil roku 1912 a odkázal obci. V Klenčí je Baar také pohřben.

Do rodné vsi se totiž vrátil po svém penzionování. Baar na sebe upozornil již jako mladý farář, když působil od září 1892 do ledna 1895 v převážně německé Přimdě. Pro svoje vlastenecké přesvědčení i reformní myšlenky si vysloužil od místních Němců přídomek „husitský farář.“ Se svými nadřízenými měl během svého farářského působení časté spory.

Baar se vždy velmi kriticky a otevřeně vyjadřoval ke všemu, co viděl. V dopise svému příteli spisovateli Janu Vrbovi z 25. 1. 1919 napsal o poměrech v době první republiky nadčasová slova: „Povídám, že republika má jedno neštěstí. Má totiž jednoho jediného Masaryka a potřebovala by jich alespoň jedenkrát sto tisíc…. Ošklivo je, dívat se zblízka, jak se ministerstva plní protekčními stvůrami, jak je tam dodávají v překotném spěchu členové národního shromáždění, ministři, předáci politických stran - zkrátka kde kdo. Ale už jistě roste někde v "březí" proutí, které ten chlívek po čase vymete."

Z obsáhlého Baarova díla zde připomeňme např. jeho „Chodskou trilogii“ (1923–25). Její tři části (původně plánoval tetralogii) se jmenují „Paní komisarka“, „Osmačtyřicátníci“ a „Lůzy“. Nejznámější je patrně první část, kde je jednou z hlavních postav spisovatelka Božena Němcová. 

Souhrnná sbírka pověstí, pohádek, písní a příběhů, které Baar shromáždil, vyšla souborně r. 1975 pod názvem „Chodské písně a pohádky.“

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jindřich Šimon Baar