Muzeum Jindřicha Šimona Baara

Klenčí pod Čerchovem - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Muzeum založené z odkazu klenečského rodáka J. Š. Baara seznamuje s životem a dílem tohoto spisovatele i dalších osobností regionu.

http://www.klenci.cz/muzeum-jindricha-simona-baara/d-5213/p1=14728

Historie

Muzeum je umístěno v centru obce v pozdně barokním domě, který na sklonku svého života obýval místní rodák, spisovatel a penzionovaný farář Jindřich Šimon Baar. Ten odkázal dům včetně svých sbírek, dokumentujících život a lidovou kulturu starých Chodů, a písemné pozůstalosti obci, která zde již roku 1926 (necelý rok po Baarově smrti) zřídila první muzejní expozici. Po dočasném převezení sbírek do Lužan a Domažlic v období druhé světové války, kdy Klenčí připadlo k Říši, bylo muzeum znovu otevřeno v částečně rekonstruovaném objektu a expozice postupně rozšiřována. Dnes připomíná historii obce a horního Chodska a vedle spisovatele J. Š. Baara i další významné osobnosti regionu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Muzeum Jindřicha Šimona BaaraMuzeum Jindřicha Šimona Baara