Karel Kašpar

Základní informace

Pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar byl rodákem z Mirošova na Rokycansku.

narozen: 16. kvetna 1870, Mirošov
zemřel: 21. dubna 1941, Praha
obory působnosti: kněz, duchovní, církevní hodnostář, arcibiskup, teolog

Životopis

Budoucí kardinál Karel Kašpar se narodil v Mirošově v rodině učitele. Ve zdejším kostele sv. Josefa byl také pokřtěn. Po studiích teologie, filozofie a práva byl v Římě vysvěcen na kněze a začal stoupat v církevní hierarchii. Byl biskupem královéhradeckým a v roce 1931 se stal pražským arcibiskupem. Jako přední znalec církevního práva a liturgie publikoval řadu knih a odborných studií. Také Kašparovou zásluhou byl 21. prosince 1937 kostel v Mirošově povýšen na děkanský. Po jeho smrti v dubnu 1941 odkázal zdejšímu kostelu kalich od rodičů a všechna svá kněžská paramenta.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.