Bohuslav Horák

Základní informace

Mimořádně aktivní osobnost veřejného života prvorepublikových Rokycan se stala obětí nacistické perzekuce.

narozen: 14. rijna 1877 Praha, Praha
zemřel: 10. unora 1942 Osvětim, Osvětim
obory působnosti: politik, regionalista, pedagog

Životopis

Absolvoval studium na filozofické fakultě pražské univerzity a v roce 1903 se stal profesorem na gymnáziu v Rokycanech, kde vyučoval přírodopis, matematiku, fyziku a propedeutiku. V letech 1925-1938 byl ředitelem gymnázia. Stak se jedním ze zakládajících členů městského muzea v Rokycanech, které dodnes nese jeho jméno (od roku 1937). Byl autorem řady odborných statí, působil též jako redaktor časopisu Brdský kraj, dopisující člen c. k. ústřední komise pro péči o památky ve Vídni a po roce 1918 jako památkový konzervátor mninisterstva školství a národní osvěty. Aktivní byl též v komunální politice (zasedal v městském i okresním zastupitelstvu), v sokolském hnutí a v řadě místních spolků, převážně se zaměřením na školní mládež. Za nacistické okupace vykonával v řadách Sokola odbojovou činnost, byl zatčen a vězněn na různých místech. Zahynul v táboře smrti v Osvětimi. Dvakrát získal v Rokycanech čestné občanství (1931, 1965), ve městě má také dvě pamětní desky.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.