Karel Alexandr z Thurn-Taxisu

Základní informace

Od roku 1822 vlastnil významný šlechtický rod Thurn-Taxis velké západočeské panství zrušeného kláštera v Chotěšově.

narozen: 22. unora 1770, Regensburg
zemřel: 15. cervence 1827, Taxis u Dischingenu
obory působnosti: majitel panství, šlechtic

Životopis

Známý rod Thurn-Taxisů koupil bývalé panství kláštera Chotěšov, ke kterému patřil i Holýšov, ve veřejné dražbě roku 1822. Prvním pánem chotěšovského panství z tohoto rodu se stal dědičný poštmistr Karel Alexandr Thurn-Taxis, který ovšem zemřel již roku 1827. Jeho osobně zajímal spíše lov než hospodaření. Mnohem aktivnější byla jeho manželka Terezie Matylda. Zajímala se o literaturu, za napoleonských válek vynikla v diplomacii, ale i v utrácení. Učila se také česky, čímž si v českých kruzích získala popularitu. Opakovaně se setkávala s vlasteneckým buditelem Josefem Vojtěchem Sedláčkem, tepelským premonstrátem a profesorem na gymnáziu v Plzni. Po Karlovi převzal panství jeho syn Maxmilián Karel. Poté, co Thurn-Taxisové získali statky v západních Čechách, přešli od svého tradičního podnikání v poštovnictví, ve kterém roku 1867 ztratili své výlučné právo, k průmyslu. Podíleli se například na vzniku železnice v kraji, vlastnili uhelné doly v Liticích u Plzně (např. důl Matylda) a u Dobřan, v Chotěšově provozovali pivovar. Zajímalo je i cukrovarnictví. Za první republiky byl velkostatek rozparcelován na základě první pozemkové reformy. Hlavní sídlo Thurn-Taxisů bylo a je dodnes v bavorském Regensburku. Zajímavostí je, že slavný Taxisův příkop na Velké pardubické byl pojmenován na počest milovníka koní Egona Maximiliána Thurn-Taxise (druhorozeného syna Maxmiliána Karla).

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.