Zdeněk Procházka

Základní informace

Badatel a nakladatel významně a dlouhodobě přispívá k poznání historie a památkového fondu Tachovska a Domažlicka i k popularizaci kulturního dědictví regionu.

narozen: 7. cervna 1954, Plzeň
zemřel: ?
obory působnosti: historik, archeolog, redaktor, regionalista, podnikatel

Životopis

O záchranu středověké tvrze ve Lštění se nejvíce zasloužil její současný majitel Zdeněk Procházka, který zorganizoval a provedl její kompletní a zároveň velmi citlivou rekonstrukci a tvrz také příležitostně zpřístupňuje. Při rekonstrukci a důkladné dokumentaci nálezových situací se podařilo také doplnit řadu mezer v historii objektu. Procházka tímto způsobem obohatil svou dlouholetou činnost na poli péče o kulturní dědictví Tachovska a Domažlicka, které je předmětem jeho badatelského zájmu a kterému věnoval řadu odborných i popularizačních publikací, vydávaných od roku 1990 ve vlastním Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích. Oceňovány jsou zejména jeho historicko-turistické průvodce, které svou kvalitou a pečlivostí zpracování přesahují úroveň běžnou u podobného typu literatury. Je také odborníkem na dějiny místního sklářství. Ve spolupráci s profesionálními archeology a za pomoci dalších nadšených dobrovolníků zorganizoval archeologické průzkumy množství hradů a tvrzí na Domažlicku, které přispěly k vyvrácení řady tradovaných legend a napomohly k zachování i zpřístupnění často zapomenutých objektů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.