František Alexandr Heber

Základní informace

Autor prvního systematicky pojatého díla o českých hradech, tvrzích a zámcích, psaného německy a vydaného v sedmi svazcích pod názvem „Böhmen Burgen, Vesten und Bergschlösser“.

narozen: 19. cervence 1815, Třebekov
zemřel: 29. cervence 1849, Náchod
obory působnosti: historik

Životopis

Povoláním obchodník, srdcem však historik a badatel o hradech a zámcích se narodil 19. července 1815 v hájovně na lesní samotě Třebekov nedaleko vsi Jarov na severním Plzeňsku jako jediný syn hajného Jana Hebera. Po jeho smrti v roce 1823 se ovdovělá matka s dětmi přestěhovala do Mýta, kde Heber navštěvoval obecnou školu. Následná studia na hlavní škole v Plzni musel kvůli nepříznivé finanční situaci předčasně ukončit. V letech 1836–1837 se v Praze vyučil obchodníkem a poté se vrátil na Rokycansko a stal se vedoucím obchodu ve Zbiroze. Úraz ruky při explozi střelného prachu v roce 1841 mu znemožnil pokračovat ve vedení obchodu, který proto přenechal manželce a sám se odebral do Prahy, kde začal pracovat na svém životním díle. Intenzivní putování po hradních zříceninách, které svědomitě dokumentoval, i po archivech, kde bádal o minulosti sídel, se podepsalo na jeho zdraví. Zemřel na chrlení krve 29. července 1849 ve věku 34 let v Náchodě, kam se vypravil prozkoumat tamní hrad. V Náchodě je také pochován. Heber po sobě zanechal první systematicky pojaté dílo o českých hradech, tvrzích a zámcích, psané německy a vydané v sedmi svazcích pod názvem „Böhmen Burgen, Vesten und Bergschlösser“. V českém překladu jej od roku 2002 vydává nakladatelství Argo.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

František Alexandr Heber