Florián Gryspek z Gryspachu

Základní informace

Přední velmož renesančního období, který se pohyboval v prostředí panovnického dvora, a zároveň úspěšný hospodář, zakladatel a budovatel rodové majetkové základny na severním Plzeňsku.

narozen: 18. prosince 1504, Innsbruck
zemřel: 29. brezna 1588, Nelahozeves
obory působnosti: majitel panství, šlechtic

Životopis

Přední velmož renesančního období, který se pohyboval v prostředí panovnického dvora, a zároveň úspěšný hospodář, zakladatel a budovatel rodové majetkové základny na severním Plzeňsku. Pocházel ze starého bavorského šlechtického rodu, ale jeho rodištěm byl tyrolský Innsbruck. Po univerzitních studiích na pařížské Sorbonně vstoupil v roce 1532 do služeb krále Ferdinanda I., stal se jeho sekretářem a po celý život zůstal oddaným stoupencem Habsburků a také věrným katolíkem. Postupně vykonával úřad komorního rady a sekretáře české královské komory, což byl úřad na způsob dnešního ministerstva financí. V roce 1538 byl přijat do české stavovské obce. V západních Čechách zakoupil velkostatek Kaceřov s městečkem Kralovice, a ten v následujících letech proměnil v renesanční centrum rozsáhlého panství. Další pozemkový majetek zakoupil ve středních Čechách (Nelahozeves a Rožmitál), na Plzeňsku poté získal ještě panství Nečtiny a Mirošov. Je považován za jednoho z první stavebníků v Čechách, na jehož panstvích vznikaly stavby ovlivněné italskou renesancí. Zemřel v roce 1588 jako jeden z nejbohatších českých šlechticů a byl pohřben v rodové hrobce v kostele sv. Petra a Pavla v Kralovicích, renesančně přestavěném několik let před Gryspekovou smrtí. Dodnes jej zde připomíná malovaný epitaf. Jeho potomci se jazykově počeštili, přestoupili k protestantismu a za účast na protihabsburskému odboji v letech 1618–1620 jim byl veškerý majetek konfiskován.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Florián Gryspek z Gryspachu