Ignác Lederer

Základní informace

Spisovatel a publicista Ignác Lederer se narodil roku 1813 v Plzni. Věnoval se sběru pověstí. Zemřel v roce 1889 a byl pochován na židovském hřbitově ve Štěnovicích.

narozen: 11. brezna 1813, Plzeň
zemřel: 17. cervna 1889, Praha
obory působnosti: spisovatel, publicista, vlastenec

Životopis

Spisovatel, sběratel pověstí, publicista a vlastenec Ignác Lederer se narodil v roce 1813 v Plzni do rodiny obchodníka. Studoval gymnázium a už tehdy měl zájem o literaturu a historii. Otec však měl jinou představu, chtěl, aby po něm syn převzal rodinný obchod. K tomu ovšem nedošlo, protože po otcově smrti obchod prodal. Část života strávil v Praze, ale ani tehdy nezapomněl na svůj rodný kraj. Zemřel roku 1889 v Praze. Jeho ostatky byly uloženy vedle rodičů a sourozenců na židovském hřbitově ve Štěnovicích.

Přispíval do novin a časopisů. Věnoval se sběru pověstí, a to především z Plzně a okolí. Vždy zachovával jádro pověsti, k němu potom přidával svou autorskou fantazii, proto jsou pověsti hodně zbeletrizované. Z jeho tvorby můžeme zmínit alespoň sbírku nazvanou Skizzen und Fragmente. Pověsti vydával nejprve časopisecky, jejich soubor později vyšel pod názvem Sagen und Geschichten aus Böhmen.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.