Kyšice

Kyšice - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Ves Kyšice, západně od Plzně, proslulá především těžbou železné rudy, hrnčířské hlíny a kaolinů si přesto uchovala i po celé 19. století výrazně zemědělský charakter.  

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Historické jádro vsi Kyšice
Ves Kyšice, západně od Plzně, proslulá především těžbou železné rudy, hrnčířské hlíny a kaolinů si přesto uchovala i po celé 19. století výrazně zemědělský charakter.  

Kaple v Kyšicích

Kaple v Kyšicích
Pozdně barokní kaple, vystavěná po roce 1800, je dominantou jižní části kyšické návsi.

Venkovské usedlosti v Kyšicích (čp. 15, 18, 34)

Venkovské usedlosti v Kyšicích (čp. 15, 18, 34)
Památkově nejcennějšími částmi kyšické lidové architektury jsou zajímavé brány, branky a sýpky.

Historie

O Kyšicích se poprvé hovoří v souvislosti s pány z Pístova v polovině 14. století. Tehdy část statku vlastnil Jindřich z Pístova a druhou část drželi páni ze Smědčic. Zároveň se tou dobou také poprvé připomíná jakýsi Petr, který používal přídomek z Kyšic.

Již tou dobou narůstal význam Kyšic především jako vsi, kde se těžila železná ruda. I přesto, že tu byla významná ložiska, která horníkům obstarávala práci až do první světové války, ruda se tu nikdy dále nezpracovávala a místo toho se dovážela do Rokycan a Klabavy. Doly byly uzavřeny pouze na čas za třicetileté války, avšak již v roce 1662 vymohl obnovení těžby Vratislav z Mitrovic.

Kromě železné rudy produkovala zdejší krajina ještě cenné hrnčířské písky a kaolin a hlinný důl je tu otevřen ještě dnes. Až v 19. století tu byla vystavěna cihelna, ke které velmi brzy přibyla ještě jedna provozovna. I přes velký průmyslový potenciál si Kyšice ponechaly výrazně zemědělský charakter, v okolí návsi tak můžeme obdivovat některá zajímavá stavení plzeňské lidové architektury.  

Fotografie

Kaple v KyšicíchVenkovské usedlosti v Kyšicích (čp. 15, 18, 34)