Mrákov

Mrákov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Jedna ze starobylých chodských svobodných vesnic. Bohatý folklór. Poblíž u obce Smolov hradiště Tuhošť.

http://www.mrakov.cz/

Památky v oblasti

Boží muka a pamětní kříž u Mrákova

Boží muka a pamětní kříž u Mrákova
Sloupková boží muka na okraji obce při příjezdu od Smolova, na polní cestě mezi Mrákovem a Nevolicemi pamětní kříž.

Fotografie neexistuje.

Hradiště Tuhošť
Hradiště u nedalekého Smolova je považováno za historickou Tuhošť, správní centrum kraje před vznikem královského města Domažlic.

Kostel sv. Vavřince v Mrákově

Kostel sv. Vavřince v Mrákově
Kostel sv. Vavřince pochází z 19. století.

Historie

Mrákov je vesnicí, která věnuje mimořádnou pozornost šíření chodského folklóru. Zmínka o vsi je již ve známém opisu privilegia Jana Lucemburského z roku 1325. Původní název vsi byl Mrdák, také Mrdákov (německy Mrdaken). Místní si kvůli němu užili hodně posměchu. O změnu názvu, na dnešní neutrální Mrákov, však požádali až kolem roku 1890.  Do velkých dějin Mrákov příliš nezasáhl. Roku 1622 se zmiňuje jeho krčma. Roku 1861 byla při velkém požáru téměř zničena celá vesnice. Mrákov je známý také návštěvami Boženy Němcové (pamětní deska na čp. 6).

Z původního starého Mrákova se mnoho nedochovalo. Architektonicky zajímavější jsou čp. 3, 40, 50 a 71. U čp. 8 stojí brána s překladem. Kostel sv. Vavřince s vysokou věží vznikl počátkem 19. století.  Roku 2005 byla postavena nová kaplička zajímavého tvaru na návsi. Nahradila starší zbořenou. Při pohledu zpředu připomíná barokní štít vesnického statku.   

Nad obcí Smolov, spadajícím pod Mrákov, se nachází staré hradiště, považované za Tuhošť, správní centrum kraje před Domažlicemi. Starší literatura ho považovala též za Sámův slavný Wogastisburg. Ve Smolově stojí také zajímavá venkovská kaplička Neposkvrněného početí P. Marie z roku 1911.

Významné pověsti

Proč se říká za Mrákovem U Tří křížů?

U silnice vedoucí do Mrákova stávaly tři smírčí kamenné kříže. Dnes už zbylo jen pomístní pojmenování U Tří křížů a stará oblíbená pověst. Jednou v noci vyrazil hajný na srnce. Když zahlédl dvě uši, vystřelil. Jaké bylo jeho zděšení, když místo srny našel zastřeleného muže s ovázanou hlavou. To cípy šátku ho zmátly. Trčely nad hlavou nešťastníka, kterého snad bolely zuby, jako srnčí uši. Hajný se přiznal knězi a postavil na místě nešťastné náhody kříž. Nic to ale nepomohlo. Stále viděl přízrak muže s ovázanou hlavou. A viděli ho i jiní. Postavil druhý kříž. Ale zjevení nezmizelo a hajný se utrápil k smrti. Až když příbuzní zastřeleného postavili třetí kříž, přestal se prý duch zjevovat. 

Významné události

Návštěvy Boženy Němcové v Mrákově

Mrákov navštěvovala za svého pobytu na Domažlicku (1845 – 1847) spisovatelka Božena Němcová. Na statku čp. 6, kde žil rychtář Konopa, je umístěna pamětní deska od Bohumíra Zvěřiny. Z Mrákova pocházel také slepý houdek (lidový hudebník) a vypravěč Jan Konopa, kterému říkali podle statku Honza Kubůc (1820 – 1871). S vlastenecky smýšlejícím mužem, který byl oblíbený u pokrokových studentů a roznášel po vsích české noviny a knihy, si Němcová psala ještě z Nymburka. Inspiroval ji k vytvoření postavy slepého Józy v „Podhorské vesnici“.  Němcová v Mrákově navštěvovala také starého vypravěče Bílka.

Významné osobnosti

Sámo

Sv. Vavřinec

Fotografie

MrákovBoží muka a pamětní kříž u MrákovaKostel sv. Vavřince v Mrákově