Medná

Medná - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Romanticky působící malá vesnička, oblíbené místo rekreace.

http://srbyuhorsovskehotyna.webnode.cz/

Památky v oblasti

Fotografie neexistuje.

Mohylník u Medné
V lese západně od obce byly nalezeny halštatské mohyly. Zdejší region je bohatý na nálezy mohylových polí, většina jich byla, často neodborně, zkoumána již od 19. století. Převažují mohylová pole z doby bronzové, mohylník u Medné je patrně mladší, ze st ...

Historie

Vesnička leží 7 km od Horšovského Týna, nedaleko vesnice Srby. Název je pravděpodobně odvozen od medu, který platili poddaní jako poplatek vrchnosti. Medná je sice zmíněna již roku 1234, za prokazatelný rok její existence je však považován až rok 1528.  Patřila k panství v Horšovském Týně. Z Lobkoviců v 16. století zde stávalo deset dvorů. V následujících století se Medná (německy Meeden) poněmčila.

Nejstarší domy jsou soustředěny kolem návsi, hodnotné je stavení čp. 2. Na západní straně vsi stávala kaplička sv. Jana Nepomuckého, která však byla zbořena.

Roku 1939 zde žilo 101 německých obyvatel, ti byli odsunuti. Dnes zde žije jen několik desítek místních lidí a chalupáři. Opravené domy soustředěné kolem rybníčka na návsi působí velmi malebným dojmem.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.