Kaničky

Kaničky - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Vesnice s lidovou architekturou v romantickém údolí Starého potoka.

http://kanicky.cz/

Památky v oblasti

Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)

Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)
V Kaničkách se dochovalo několik ceněných objektů lidové architektury (čp. 1, 8, 9).  Špýchar u čp. 1 stál v Kaničkách již před více než 250 lety. Má roubené patro stojící na vysoké kamenné podezdívce kryjící klenutý loch. Přístup byl po venkovn ...

Historie

Kaničky leží 3 km jihovýchodně od Kolovče v údolí Starého potoka. Poprvé byly zmíněny roku 1379. Historicky spadaly pod různá panství. V 16. století pod hrad Roupov, v 17. století pod Chocomyšl a od roku 1711 pod Chudenice. Roku 1641 je měli vyplenit Švédové. Snad proto měly roku 1654 pouze čtyři hospodáře, a do roku 1758 narostl jejich počet jen na osm. Malou vsí zůstaly Kaničky i nadále. Roku 2012 klesl počet stálých obyvatel obce pod třicet lidí. 

Již k roku 1757 je zmíněna existence mlýna severně od Kaniček (při silnici do Zíchova), který byl však koncem 20. století ve velmi špatném stavu. Na návsi v obci stojí opravená malá zděná kaple sv. Anny s plochostropým interiérem a trojbokým presbytářem, patrně z konce 19. století. Malá empírová kaplička neznámého zasvěcení byla postavena také při cestě ke zmíněnému mlýnu. V obci je zajímavá lidová architektura.

Významné pověsti

Odkud se vzal název V Pekle?

U cesty z Kolovče do Kaniček stával dubový kříž. Pomístní název místa byl V Pekle. Podle místní pověsti byl zřízen na místě, kde se do země propadl celý svatební průvod. Svatební průvod se z Kaniček, jak bylo zvykem, vydal do Kolovče do kostela. Hospodyně zůstala doma jen s pomocnicí. Vařila a pekla a čekala na svatebčany.  Ti se však z kostela stále nevraceli. Ten den bylo svateb více a museli čekat. Jídlo stydlo, hospodyně marně vybíhala před chalupu podívat se, jestli už nejedou. Až ztratila nervy a zavolala: „Aby vás všechny rohatý vzal!“ Celý svatební průvod, který už byl na cestě zpět, se propadl na místě do země. Z hlubin bylo slyšet smích, cinkání sklenek a zpěv.

Fotografie

KaničkyKaničkyVenkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)