Wolf Maxmilián Lamingen

Domažlice
Starobylé město Domažlice, centrum Chodska, nabízí řadu historických památek (Muzeum Chodska, městská věž sloužící jako rozhledna, krásné historické centrum.) Městská památková rezervace. V srpnu místo tradičních Chodských slavností.

Kostel sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem
Kostel v Klenčí je doložen k roku 1481, původní gotický kostel byl ale zbořen. Značně poškozena byla i budova barokní fary, původní zůstala jenom brána.

Maxov
Malá vesnice poblíž Všerub, založená Wolfem Maxmiliánem Lamingenem (Lomikarem).

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.

Zámek Trhanov (čp. 1)
Barokní jednopatrová stavba.

Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic
Český šlechtic a vojevůdce ve službách habsburské monarchie se vyznamenal při obraně Vídně před tureckým útokem v roce 1683.