Všebor Hrabišic

Kostel sv. Petra a Pavla v Dolním Jamném
Kostel románského původu, v 18. století barokizován.