Kostel sv. Petra a Pavla v Dolním Jamném

Dolní Jamné - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel románského původu byl v 18. století barokizován.

Historie

Kostel tvoří dominantu obce, leží v její východní, starší části. Je románského původu, založen byl již ve 13. století Všeborem Hrabišicem při zdejší tvrzi. Z této stavební fáze se dochovala část obvodového zdiva a věže. Ve 14. století byl goticky upraven (dochované okno v druhém patře veže). V roce 1699 pak proběhla rozsáhlá barokní přestavba.

Výsledkem přetavby je jednolodní orientovaná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, sakristií na jižní a trojpatrovou věží na západní straně. V lodi je kazetový strop, románské podvěží je do lodi otevřeno 2 arkádami na masivním románském sloupku. V prvním patře byla empora přístupná hrotitým portálem. Vnitřní vybavení kostela je především z  18. století, jen ve výklenku nad vchodem do sakristie stojí socha Madony z doby kolem roku 1400, a v podvěží je umístěn gotický znakový náhrobník Jiřího Bernkla ze Schönreuthu. V blízkosti stojí areál fary z 18. století.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.