Vrábští z Vrábí

Tvrz Dešenice (čp. 1)
Stará vodní tvrz vystavěná nejpozději ve 14. století místní šlechtou zmizela ve hmotě renesančního zámku, jehož staviteli byli Předeničtí z Předenic na přelomu 16. a 17. století.