Zřícenina hradu Falkenštejn u Poloučan

Poloučany - Okres Tachov

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Zřícenina hradu Falkenštejna, který patrně zanikl v počáteční fázi husitských válek, se nachází na ostrožně nad Úterským potokem.

Historie

Zřícenina hradu Falkenštejn, známého také pod názvem Falštejn, se nachází na návrší v katastrálním území obce Poloučany. Vrchol ze tří stran obklopují příkré srázy, ze severu i z jihu jej chrání malé vodní toky, které se vlévají do Úterského potoka, jenž se kolem ostrožny vine z východní strany.

O historii hradu vypovídá pouze několik stručných zpráv. Nejstarší z nich pochází z roku 1460 a přináší výčet pozemských statků Elišky ze Šonvaldu, nehovoří však přímo o Falštejně, nýbrž o potoce, nad nímž se opevněné sídlo tyčilo. V urbáři bezdružického panství z roku 1567 je Falkenštejn charakterizován jako pustý hrad, který sloužil jako orientační bod pro popis lesů, které jej obklopovaly. Na základě těchto nepatrných indicií se část badatelů domnívá, že rezidence zanikla už před polovinou 15. věku, staví se tak do opozice ke staršímu názoru, že k její zkáze došlo až v půli století následujícího. Její zničení patrně souviselo s vojenskými výpady husitů proti Švamberku a Gutštejnu, které se udály na počátku dvacátých let 15. století. Odpověď na otázku, kdy a za jakým účelem hrad vznikl, zatím neznáme. Je pravděpodobné, že byl vybudován během 14. století. Vzhledem ke strategické poloze na styku třech velkých panství, švamberského, bezdružického a gutštejnského, mohl sloužit jako opěrný bod pána jednoho z těchto dominií proti oběma sokům.

Opevněné sídlo bylo přístupné pouze od západu, odkud bylo chráněné umělým příkopem a valem. Druhý příkop odděloval lichoběžníkové předhradí a vlastní hradní areál, jenž se rozkládal na dvou skaliscích, oddělených průrvou. Větší zadní skála byla střediskem osídlení, nacházely se zde kamenná obytná věž a hrázděné či dřevěné hospodářské stavení, oba objekty byly obehnány hradbou. Ještě v 19. století bylo prý na místě možné spatřit pozůstatky zdí, dnes však ze starého strážního hradu zbyly pouze nevýrazné zříceniny.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
jmenný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.