Svatotrojiční sloup

Hostouň
Hostouň a další okolní vsi byly před druhou světovou válkou a během ní známy svými hřebčinci. Nejznámější událostí z dějin Hostouně se díky sudetským Němcům stala záchrana lipicánů na konci války. Barokní památky a sochy.

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a smírčí kříž v Hostouni
V horní části náměstí u kostela stojí Svatotrojiční sloup z roku 1722. Má podobu okoseného trojhranu, k němuž jsou v rohu připojeny pilíře, na nichž stály dnes již chybějící sochy. Dochovala se jen centrální část – socha Nejsvětější Trojice na...