strážský les

Smírčí kříž u Tlumačova
Notně zvětralý  kříž, na přední straně basreliéf kříže.