socha sv. Šebestiána

Kaplička, boží muka a sloup se sochou Panny Marie v Úterý
Soubor barokních sochařských děl ze 17. až 19. století.