Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)

Strašice - Okres Rokycany

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Soubor lidové architektury z 19. století.

Historie

Venkovská usedlost č. p. 31 se nachází u křižovatky cest zvané U Libuše. Objekt vznikl pravděpodobně kolem poloviny 19. století. Roubené přízemní stavení se dvěma okny v průčelí. Štít svisle bedněný s polovalbou. Střecha sedlová, krytá eternitem. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost č. p. 130 se nachází u Dvorského rybníka, ve čtvrti zvané Dvůr. Objekt kolem poloviny 19. století. Usedlost s dvorem obestavěným ze tří stran. Obytný dům je roubený na zadní boční straně obestavěný. V průčelí jedno sdružené okno a po levé straně otevřená veranda s bedněným zábradlím. Štít zkosený polovalbou svisle bedněný. Proti obytnému stavení je situována obdélná roubená stodola. Střecha je kryta taškami. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost č. p. 149 se nachází v horní části obce. Objekt z poloviny 19. století. Roubené, přízemní stavení, situované průčelím k potoku. Průčelí o dvou okenních osách. Bedněná zásep na způsob pavlače probíhá i po boční straně. Střecha sedlová s polovalbou. Dispozice běžného typu: světnice, síň a dvě komory. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost č. p. 154 se nachází v horní části obce. Objekt z poloviny 19. století. Usedlost s dvorem obestavěným ze tří stran se štítově orientovaným stavením, chlévy a špýchar již byly zbořeny. Obytný dům je jednotraktový o dvou okenních osách. Štít svisle bedněný s polovalbou a nákladovým otvorem. Střecha kryta eternitem. Protilehlý přízemní dvojšpýchar je roubený s dvěma vstupy s připojeným chlévem. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost e. č. 29, původně označena č. p. 15, pochází z poloviny 19. století. Jednotraktový roubený domek. Průčelí obrácené do návsi o třech okenních osách. Má svisle bedněný štít s polovalbou. V přední části je jizba s roubenou komorou, za síní výměnek. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost e. č. 36 původně označena č. p. 159. Nachází se v horní části obce zvané Dvory. Objekt kolem poloviny 19. století. Roubené přízemní obytné stavení. Průčelí o dvou okenních osách s předsazeným štítem svisle bedněným zkoseným polovalbou. Střecha krytá eternitem a vikýřem na boční straně. Dispozice běžného typu se zaroubenou komorou do průčelí. Objekt v soukromém majetku.

Venkovská usedlost e. č. 54 byla původně označena č. p. 14. Nachází se u křižovatky cest zvané U Libuše. Objekt z poloviny 19. století. Jednotraktový domek. Přední část roubená, chlév zděný. Štítové průčelí o dvou okenních osách, lomenice svisle bedněná. V přední části velká jizba se zaroubenou komorou na boku. Střecha kryta eternitem. Objekt v soukromém majetku.

Fotografie

Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)Venkovské usedlosti ve Strašicích (čp. 31, 130, 149, 154, eč. 29, 36, 54)