řád německých rytířů

Arciděkanství v Plzni (čp. 234)
Sídlo plzeňského biskupství jako jedna z architektonicky nejcennějších budov na Náměstí Republiky sloužilo již od poloviny 14. století jako sídlo faráře. Vrcholně gotickou podobu mu však vetknul v roce 1710 Jakub Auguston.  

Kostel sv. Bartoloměje v Plzni
Stavba neobvykle umístěné nejvyšší gotické sakrální stavby v Čechách započala nejpozději roku 1342. Kostel zasvěcený sv. Bartoloměji v roce 1993 po zřízení plzeňské diecéze získal statut katedrály.

Zaniklý kostel sv. Maří Magdalény v Plzni-Východním předměstí
Plzeňský špitál s kostelem sv. Máří Magdaleny, založený roku 1320 Konrádem z Dobřan, stával na Špitálském předměstí v blízkosti domu U Zvonu. Zatímco špitál nepřežil třicetiletou válku, kostel byl zrušen až v rámci josefínských reforem.