Přestavlky

Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách
Kostel sv. Petra a Pavla v Přestavlkách pochází z 1. poloviny 14. století. Původně gotická stavba byla později barokizována. Hlavní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla pochází z 18. století. 

Přestavlky
Přestavlky jsou velká vesnice ležící nedaleko Dobřan a Přeštic. První zmínka pochází z roku 1243. Dominantou obce je budova zámku a kostel sv. Petra a Pavla.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Přestavlkách
Sochu sv. Jana Nepomuckého najdeme u kostela v Přestavlkách. Jedná se o lidové pojetí světce v podživotní velikosti. 

Zámek Přestavlky
Návsi v Přestavlkách dominuje zámek s mansardovou střechou a barokní fasádou.