Pražské předměstí

Historické jádro města Klatovy
Velkorysé královské založení nového města bylo situováno na strategické místo v blízkosti zemských hranic a významných obchodních stezek.

Klatovy
Stejnojmenné nejvýznamnější královské město bývalého klatovského okresu založil ve 2. polovině 13. století Přemysl Otakar II. k ochraně pasovské obchodní stezky. V 19. století pak Klatovy prosluly zvláště pěstováním a šlechtěním karafiátů.

Zaniklý kostel sv. Maří Magdalény v Plzni-Východním předměstí
Plzeňský špitál s kostelem sv. Máří Magdaleny, založený roku 1320 Konrádem z Dobřan, stával na Špitálském předměstí v blízkosti domu U Zvonu. Zatímco špitál nepřežil třicetiletou válku, kostel byl zrušen až v rámci josefínských reforem.