pozdně gotický oltář

Kostel Nejsvětější Trojice v Čívicích
Kostel z první poloviny 14. století původně zasvěcen sv. Janu Křtiteli, zásadně barokně přestavěn po roce 1700.