Kostel Nejsvětější Trojice v Čívicích

Čívice - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Kostel z první poloviny 14. století původně zasvěcen sv. Janu Křtiteli, zásadně barokně přestavěn po roce 1700.

Historie

Snad již z první poloviny 14. století pochází kostel Nejsvětější trojice, stojící na severní straně návsi obklopen hřbitovem. Kostel zasvěcený původně sv. Janu Křtiteli byl zásadně barokně přestavěn po roce 1700. Loď byla prodloužena a k západnímu průčelí přistavěna věž.

Jde o jednolodní stavbu s trojboce zakončeným presbytářem, sakristií a hranolovou věží v západním průčelí. Hlavní oltář pochází z 2. poloviny 17. století, pozdně gotický boční oltář, zasvěcen Janu Křtiteli, vznikl kolem roku 1500. V interiéru lodi se nachází také dvě křídla archy s reliéfy sv. Václava a Víta od Týneckého mistra z doby po roce 1515.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel Nejsvětější Trojice v Čívicích