Poběžovice

Hora Svatého Václava
Kostel a malá vesnice na nápadné vyvýšenině nedaleko Poběžovic.

Hora Svatého Václava
Kostel a malá vesnice na nápadné vyvýšenině nedaleko Poběžovic.

Kostel sv. Mikuláše v Šitboři
Kostel poprvé zmíněn k roku 1359.

Meclov
Vesnice s kostelem Archanděla Michaela. Poblíž rovinné sídliště doby bronzové (Březí).

Šitboř
Kdysi bohatá vesnice, ruina kostela sv. Mikuláše. Místo, po kterém se psal autor „Oráče z Čech.“