Perglarové z Perglasu

Hrad Velhartice
Staviteli velhartického hradu byli na konci 13. století páni z Velhartic. Dodnes zde můžeme obdivovat skutečně unikátní fortifikační opatření, které spočívalo v propojení dolní obranné věže s horním palácem skrze monumentální kamenný most s...

Kostel sv. Jakuba Většího v Kolinci
Původně románský kostel vystavěný kolem roku 1200, který výrazně pozměnila barokní přestavba v polovině 18. století, ukrývá raně gotický presbytář a pozdně gotickou sochu Madony.

Zámek Luhov (čp. 1)
Zámek, který nechali po roce 1676 postavit Steinbachové z Kranichsteinu na místě renesanční tvrze.