Zámek Luhov (čp. 1)

Luhov - Okres Plzeň-sever

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zámek, který nechali po roce 1676 postavit Steinbachové z Kranichsteinu na místě renesanční tvrze.

http://www.zamekluhov.cz/

Historie

Na jihozápadním okraji vsi je umístěna jednopatrová budova na půdorysu písmene "L". Jedná se o zámek, který nechali po roce 1676 postavit Steinbachové z Kranichsteinu na místě renesanční tvrze, vystavěné někdy po roce 1576. Z této tvrze je v současné stavbě zachována část sklepů. Do dnešní, oproti staršímu baroknímu stavu značně rozšířené podoby, byl zámek uveden kolem roku 1780 tehdejším majitelem luhovského statku hrabětem Mariou Bořkem Dohalským z Dohalic. V krátkém křídle, které vybíhá směrem do zámeckého parku, se nachází kaple Panny Marie Bolestné, vysvěcená po přestavbě v roce 1784. Počátkem 19. století, za majitelů Perglarů z Perglasu, se statek Luhov stal součástí velkostatku Luhov – Líšťany. Po zestátnění v roce 1945 byl zámek, jehož poslední soukromí majitelé byli jako příslušníci rakouské národnosti v roce 1946 odsunuti, určen pro hospodářské účely, což se negativně podepsalo na jeho celkovém stavu. V 80. letech minulého století objekt patřil TJ Uhelné sklady Praha a sloužil za školicí a rekreační středisko. V současné době je v soukromém vlastnictví, v nedávné době proběhla jeho rekonstrukce a byl částečně zpřístupněn veřejnosti.

V parku severně od zámku se uprostřed rybníčku nachází kruhový pahorek bez stop zástavby, který bývá označován za terénní pozůstatek původní středověké luhovské tvrze, jejíž existence je však některými badateli zpochybňována. Mezi zámkem a domnělým tvrzištěm je umístěna renesanční sýpka, dříve nesprávně považovaná za tvrz.

Fotografie

Zámek Luhov (čp. 1)Zámek Luhov (čp. 1)