Nosticové

Osek
Zdaleka viditelnou dominantou Oseka je letohrádek Kamýk. Zajímavý je i zdejší zámek nebo kostel.

Planá
Pětitisícové město Planá je jedním z důležitých center západních Čech, zboží v minulosti patřilo například Dobrohostům z Ronšperka, Plánským ze Žeberka, Šlikům, Sinzendorfům a Nosticům.

Zámek Planá (čp. 248)
Plánský zámek vznikl několika přestavbou středověkého hradu, jeho současná podoba je výsledkem úprav z přelomu 19. a 20. století.

Zřícenina letohrádku Kamýk v Oseku
Dochovány obě přízemní podélné zdi s okny a zbytky výzdoby šambrán.