náhrobky

Železářská huť sv. Klimenta v Plasích (čp. 214)
Patrová stavba ve střední ose s klenutým průjezdem, jímž prochází silnice na Horní Hradiště, a nízkou hranolovou věží.

Židovský hřbitov u Poběžovic
Hřbitov roku 2007 znovu zpřístupněn veřejnosti.