mohyly

Mohylové pohřebiště u Nové Hospody
V lese u Nové Hospody jsou patrné mohylové náspy upozorňující na existenci mohylového pohřebiště z doby bronzové, jehož velká část zanikla během výstavby nedalekých rodinných domů.