město ulicového typu

Historické jádro města Manětín
Pro své mimořádné památkové a urbanistické hodnoty bylo historické jádro města Manětín v roce 1992 prohlášeno městskou památkovou zónou.