Maxmilián Kinský

Kostel sv. Petra a Pavla v Líšťanech
Areál kostela a fary uzavírá severní, nejvýše položený okraj vsi a tvoří její dominantu.